Home data &Analytics OICA เลือกไทยจัดประชุมใหญ่สมาชิก

OICA เลือกไทยจัดประชุมใหญ่สมาชิก

[sam id=”1″ codes=”true”]สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุ.ค. 2558 ณ โรงแรมอนันตรากรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ทแอนสปา ซึ่งมีประเทศสมาชิกเดินทางมาเข้าร่วม กว่า 24 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกให้มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพเชื้อเพลิง และที่สำคัญการจัดงานครั้งนี้เป็นการส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ยานยนต์ของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก ตลอดจนส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 22 ต. ค.2558 เวลา 09.30 น.

นายธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (The Thai Automotive Industry Association) (TAIA) จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีสำหรับคณะกรรมการ และสมาชิกของ OICA จำนวน 38 ประเทศ ซึ่งปกติมีกำหนดจัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะจัดการประชุมที่งานแสดงรถยนต์ ณ เจนีวา ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ในช่วงต้นปี และอีกครั้งช่วง เดือนต.ค.ของทุกปี และสถานที่การจัดประชุมจะเวียนไปยังประเทศสมาชิกต่างๆ
วัตถุประสงค์สำคัญในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกให้มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือไปจากการประชุมเรื่องต่างๆ ของ OICA เช่น การบริหารงานองค์กรแล้ว จะมีประเด็นสำคัญ คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมยานยต์ของประเทศต่างๆ สำหรับไฮไลท์ คือ การจัดประชุม โต๊ะกลม(Round Table) โดยได้รับเกียรติ จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมบรรยายหัวข้อ The ASEAN region, its auto industry and free trade agreements โดยมีประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมด 24 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมันเกาหลี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ ออสเตรเลีย รัสเซีย สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เบลเยี่ยม นอร์เวย์ ตุรกี อิตาลี โปรตุเกส ฟินแลนด์ โรมาเนีย โครเอเชีย อินเดีย อเมริกาใต้ อินโดนีเซีย และประเทศไทย
นายธนวัฒน์กล่าวต่อไปว่า นอกจากการประชุมแล้วยังมีกิจกรรมเสริม เช่น การจัด เสวนาในประเด็น The ASEAN region and the auto industry และ Global Automotive Markets, situation and forecast รวมทั้งการจัดงาน เลี้ยงรับรอง(Gala Dinner) โดยมีการเชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานด้วย ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ไทย สมาคมจะแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ด้านอาหาร การแสดง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
นายธนวัฒน์ เปิดเผยต่อไปว่า สมาชิกส่วนใหญ่ของการประชุม มาจากประเทศอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำ จากยุโรป เอเชีย และอเมริกา ซึ่งถือเป็นลูกค้ากลุ่มระดับสูง และส่วนใหญ่ เคยมาประเทศไทยแล้วทั้งในด้าน ธุรกิจและ ส่วนตัว ต่างดีใจที่ได้มีโอกาสมาประชุมที่ประเทศไทย หลายคนมีความประสงค์จะอยู่ต่อ เพื่อพักผ่อนส่วนตัว ซึ่งในแง่จำนวนเงินหมุนเวียนแล้วอาจรวมกันไม่มาก แต่ในแง่ภาพลักษณ์ สมาคมฯ ถือว่ามีความสำคัญ และถือเป็นความสำคัญในการจัดงานให้ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยในแง่ขง ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ เพื่อเรียกความเชื่อมั่นในสายตาชาวต่างชาติ ให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ให้มากขึ้น และให้ไทยยังคงเป็นฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคนี้ ร่วมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย
“ปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคและของโลก โดยเมื่อปี 2012 เคยอยู่ในอันดับที่ 9 ด้วยกำลังการผลิต 2.4 ล้านคัน ในขณะที่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.8 ล้านคัน ยอดขายอยู่ในลำดับที่ 17 ของโลก ซึ่งเป็นไปตามสภาวะของตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์ของไทย มีมาตรฐานในระดับสากล มีการส่งออกไปทั่วโลก โดยในปีที่ผ่านมามียอดส่งออก 1.1 ล้านคัน และในปี 2558 นี้คาดว่าจะส่งออกไปนานาประเทศประมาณ 1.2 ล้านคัน” นายธนวัฒน์ กล่าวและว่า และนอกเหนือไปจากการจัดประชุม สมาคมฯ หวังว่าการที่นักลงทุนต่างชาติ ได้มาใช้ชีวิตและสัมผัสความเป็นอยู่ในประเทศไทยของเราแล้ว สมาคมเหล่านั้น จะกลับไปบอกต่อถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ความงดงามของวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศ ตลอดจนความประทับใจที่มีต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วย[fblike]

Previous articleซังยอง”ทิโวลี่”ลุยไทย
Next articleอากาศร้ายๆ ขจัดได้ด้วยกรองแอร์