Home Auto Library nanoFLOWCELL AG

nanoFLOWCELL AG

นาโนโฟลเซลล์( nanoFLOWCELL AG) เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อช่วงปลายปี 2556 ในวาดุซ ลิกเตนสไตน์ การวิจัยของ nanoFLOWCELL AG มุ่งเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยีขับเคลื่อนและจำแนกประเภทโฟลว์เซลล์ โดยภายในศูนย์ปฏิบัติการเชิงจำลองที่ nanoFLOWCELL DigiLab ในซูริกนั้น นายนุนซิโอ ลา เวคเคีย ผู้ริเริ่มวางแผนและหัวหน้าฝ่ายพัฒนา ได้ร่วมกับคณะทำงานในการตรวจสอบลักษณะสำคัญของเคมีควอนตัม บนพื้นฐานของวิศวกรรมเชิงโมเลกุล นับเป็นเวลาหลายปีที่พวกเขาได้ดำเนินการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการถ่ายเทประจุ จนถึงกระบวนการทดสอบผ่านแม่แบบดิจิตอล ก่อนที่จะรวบรวมผลลัพธ์ที่ได้เพื่อนำไปทดสอบในขั้นตอนต่อๆไป ทั้งนี้ QUANT e-Sportlimousine ซึ่งเป็นยานยนต์จากการวิจัยล่าสุด เปิดโอกาสให้บรรดานักพัฒนาสามารถเรียนรู้กลไกการถ่ายเทประจุ เพื่อนำไปพัฒนาระบบจัดเก็บพลังงานที่ล้ำสมัยในนามnanoFLOWCELL(R) พร้อมปรับปรุงกลยุทธ์เชิงประจุให้สามารถฟื้นคืนสู่สภาพปกติ และนำไปต่อยอดกระบวนการชาร์จเซลล์ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ

Previous articleเล็กซัสซิวแชมป์ซูเปอร์จีทีสนามแรก 
Next articleโคโรลล่าที่น่ารู้จัก