Home กระแสยานยนต์ recall เชฟแจ้งrecall สปิน

เชฟแจ้งrecall สปิน

30มิถุนายน 2014 กรุงเทพฯ– เชฟโรเลต ประเทศไทย แจ้งลูกค้าเพื่อนำรถสปินเข้าตรวจสอบ
จากพันธะสัญญาในการมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า เชฟโรเลต ประเทศไทย ได้ดำเนินการแจ้งลูกค้าเพื่อนำรถเข้าตรวจสอบ (Voluntary Recall) สำหรับรถเชฟโรเลต สปิน
บริษัทได้ตรวจพบสองเรื่องที่จะต้องดำเนินการแก้ไข เนื่องจากความพึงพอใจและความปลอดภัยของลูกค้าถือว่ามีความสำคัญสูงสุด
•การแตกร้าวของข้อต่อบริเวณท่อระบายอากาศที่ถังน้ำมันที่อาจเกิดขึ้นในรถสปินจำนวนประมาณ 2,221 คัน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วยการเปลี่ยนถังน้ำมัน
•ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้งซีลกันน้ำบริเวณเหนือกล่องฟิวส์ที่อาจเกิดขึ้นในรถสปินจำนวนประมาณ 1,976 คัน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วยการเปลี่ยนซีลกันน้ำ
โดยในสองกรณีด้งกล่าว ไม่มีรายงานอุบัติเหตุใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
“เราจะติดต่อลูกค้าเพื่อให้นำรถเข้ามาตรวจสอบที่ศูนย์ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลตที่ลูกค้าสะดวกที่สุด” มร. มาร์คอส เพอร์ตี้ กรรมการผู้จัดการ จีเอ็ม ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย กล่าว “ความพึงพอใจของลูกค้าคือสิ่งที่เชฟโรเลตให้ความสำคัญสูงสุด”เชฟโรเลตสปิน
เชฟโรเลตจะทำการตรวจสอบและแก้ไขเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าวให้กับลูกค้าที่ศูนย์ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลตที่ลูกค้าสะดวก โดยการแก้ไขจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง และลูกค้าจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หากลูกค้ามีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเชฟโรเลต โทร 1734

Previous articleตลาดรถพ.ค.ทรุด37.7%
Next articleภาพยนต์โฆษณารถบรรทุกที่มีคนดูมากสุดในโลก