Home รถยนต์ กระแสยานยนต์ Ford Global Caring Monthรวมพลังอาสาพัฒนาชุมชน

Ford Global Caring Monthรวมพลังอาสาพัฒนาชุมชน

 


gagagaaaaaกรุงเทพฯประเทศไทย, 2 ต.ค. 2558 –
ฟอร์ด ประเทศไทยจัดกิจกรรม Ford Global Caring Month ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีขององค์กรอาสาสมัครของฟอร์ดทั่วโลก เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ10 ปีขององค์กรอาสาสมัครของฟอร์ด ในปีนี้ฟอร์ด ประเทศไทยได้นำพนักงานอาสาสมัครของฟอร์ดร่วมพัฒนาสิ่งปลูกสร้างและสร้างที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในความดูแลของมูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย(Habitat for Humanity Thailand) บริเวณโรงเรียนสัจจศึกษาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโรงงานผลิตรถยนต์ของฟอร์ดประเทศไทย นอกจากความร่วมมือกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทยบรรดาพนักงานจิตอาสาของฟอร์ดประเทศไทยยังได้ออกไปช่วยเหลือชุมชนอื่นๆบริเวณรอบโรงงานผลิตรถยนต์ของฟอร์ดด้วยการการบูรณะโรงเรียนวัดทรงธรรมและสนามเด็กเล่นการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนวัดหัวถนนพร้อมซ่อมแซมและสร้างบ้านให้กับครอบครัวที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยตลอดเดือนกันยายนนี้โดยมีทีมอาสาสมัครของฟอร์ดประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 382 คน นับเป็นเวลางานอาสาสมัครรวม 3,638 ชั่วโมง
“การออกไปช่วยเหลือชุมชนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำคัญที่ฟอร์ดได้ทำสืบต่อกันมานาน องค์กรอาสาสมัครของฟอร์ดจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เราได้สานต่อเจตนารมย์ และขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่างๆ ทำให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง”อรอนงค์ประทักษ์พิริยะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฟอร์ดประเทศไทยกล่าว“กิจกรรมFord Global Caring Month นี้จัดขึ้นพร้อมกันในเดือนกันยายนทั่วโลกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานจิตอาสาของฟอร์ดทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนประโยชน์คืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง”
กิจกรรมGlobal Week of Caring เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีขององค์กรอาสาสมัครของฟอร์ดทั่วโลกเดิมจะเป็นการเข้าร่วมอาสาสมัครเป็นเวลา1สัปดาห์นั้นแต่เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีขององค์กรอาสาสมัครของฟอร์ดจึงได้มีการขยายระยะเวลาเป็น1เดือนตลอดเดือนกันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานของฟอร์ดได้มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสายาวนานขึ้นขณะนี้องค์กรอาสาสมัครของฟอร์ดสามารถขยายเครือข่ายจนมีอาสาสมัครนานาชาติกว่า30,000คนเพื่อร่วมกันช่วยเหลือโครงการต่างๆที่ดำเนินงานอยู่กว่า1,600โครงการใน6ทวีปทั่วโลกอาทิการช่วยเด็กๆในเรื่องการอ่านการช่วยเหลือผู้อดอยากหิวโหยหรือการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดให้กับชุมชนปัจจุบันอาสาสมัครจำนวนหลายพันคนของฟอร์ดได้ร่วมกันสละเวลามากกว่า1ล้านชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือโครงการต่างๆไปแล้วกว่า9,000โครงการจาก40ประเทศ
“เราเชื่อว่าพลังแห่งจิตอาสาของทุกคนจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนได้การสร้างบ้านและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากให้กลับมามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมไปถึงการช่วยพัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีและก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนในสังคมอย่างยั่งยืนได้” นางสาวอรอนงค์ กล่าวเสริม
นอกจากนี้ ฟอร์ด ประเทศไทย ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฟอร์ดในการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องอาทิ โครงการฉลาดขับประหยัดปลอดภัยหรือDriving Skills for Life (DSFL) ของฟอร์ดซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยโดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยมาเป็นปีที่ 8โดยอบรมให้กับผู้สนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปกว่า8,000รายการมอบทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในด้านต่างๆ อาทิ โครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator  และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกในการจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ[fblike]

 

 

 

dadadad

ฟอร์ดประเทศไทยจัดกิจกรรมFord Global Caring Monthนำพนักงานอาสาสมัครของฟอร์ดร่วมปรับปรุงสนามเด็กเล่น และอาคารเรียน โรงเรียนวัดทรงธรรมจังหวัดชลบุรี

 

 

 


dadadadad
 ยุคลธร วิเศษโกสินกรรมการผู้จัดการฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมทาสีปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดชลบุรี 
fafafaf

พนักงานอาสาสมัครร่วมทาสีและปรับปรุงทางเดินของโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดชลบุรี

asaaaaพนักงานอาสาสมัครร่วมกันซ่อมบำรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียนวัดทรงธรรมจังหวัดชลบุรี fafafafafนักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมพัฒนาสนามเด็กเล่นของโรงเรียนกับพนักงานอาสาสมัคร
ggaaa

พนักงานอาสาสมัครพร้อมผู้บริหารร่วมพัฒนาสิ่งปลูกสร้างและสร้างที่อยู่อาศัยกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย(Habitat for Humanity Thailand) อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง

 

 

faaaaaอรอนงค์ประทักษ์ พิริยะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฟอร์ดประเทศไทยและนางเสียน ศรีวงศ์ เจ้าของบ้านที่อาสาสมัครร่วมกันสร้างที่อยู่อาศัย
fffffffaaaa 

พนักงานอาสาสมัครช่วยกันลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ พร้อมร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้เดือนร้อนด้านที่อยู่อาศัย

 

gaaaa

พนักงานอาสาสมัครอิ่มใจกับกิจกรรมสร้างบ้านให้ชาวบ้านชุมชนบริเวณโรงเรียนสัจจศึกษา

ggaagag

โครงสร้างบ้านที่อาสาสมัครพนักงานฟอร์ดร่วมกันสร้างให้กับชาวบ้านชุมชนบริเวณโรงเรียนสัจจศึกษา

 

 

 

 

Previous articleส่องโปรแรงที่แปซิฟิคมอเตอร์โชว์ #18
Next articleซังยอง”ทิโวลี่”ลุยไทย