Home data &Analytics ตลาดรถพ.ค.ทรุด37.7%

ตลาดรถพ.ค.ทรุด37.7%

ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคมขาย 69,681 คัน ลดลง 37.7%สะสม 5 เดือนขาย 367,112 คัน ลดลง 42.2%
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 69,681 คัน  ลดลง 37.7%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 29,330 คัน ลดลง 44.4%  รถเพื่อการพาณิชย์   40,351 คัน ลดลง 31.7% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 32,963 คัน ลดลง 33.6%

1.)ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคม มีปริมาณการขาย 69,681 คัน ลดลง 37.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 44.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 31.7% เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับเหตุการณ์ทางการเมืองช่วงปลายเดือนที่ส่งผลทางด้านจิตวิทยาต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งมีผลถึงตลาดรถยนต์

2.)ตลาดรถยนต์สะสม 5 เดือน มีปริมาณการขาย 367,112 คัน ลดลง 42.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 50.1% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 34.9% เป็นผลจากการสิ้นสุดโครงการรถยนต์คันแรก และสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวซึ่งเป็นผลให้ทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน ระมัดระวังเรื่องการลงทุนและใช้จ่าย
3.) ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนแนวโน้มทรงตัว แม้ว่าสถิติดัชนีการขายตามฤดูกาลชี้ว่าตลาดรถยนต์เดือนมิถุนายนจะมียอดขายสูงสุดของไตรมาสสอง ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ดูผ่อนคลายจะส่งผลเชิงบวกทางด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ดีสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศที่ชะลอตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี คงต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวทั้งจากมาตรกระตุ้นของภาครัฐ และความเชื่อมั่นจากภาคเอกชน
ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2557
1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 69,681 คัน ลดลง 37.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 25,556 คัน ลดลง      32.8% ส่วนแบ่งตลาด 36.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ  13,649 คันลดลง      26.8% ส่วนแบ่งตลาด 19.6%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า  8,641 คัน ลดลง      60.2% ส่วนแบ่งตลาด 12.4%
2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 29,330 คัน ลดลง 44.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 11,686 คัน ลดลง   28.4% ส่วนแบ่งตลาด 39.8%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า  7,933 คัน ลดลง     60.6% ส่วนแบ่งตลาด 27.0%
อันดับที่ 3 นิสสัน  2,385 คัน ลดลง    29.5% ส่วนแบ่งตลาด  8.1%
3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  32,963 คัน ลดลง 33.6%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 13,118 คัน ลดลง     35.4% ส่วนแบ่งตลาด 39.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,637คัน ลดลง     22.8% ส่วนแบ่งตลาด 38.3%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  2,359 คัน ลดลง     48.6% ส่วนแบ่งตลาด  7.2%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,122 คัน
อีซูซุ 1,786 คัน – โตโยต้า 1,718 คัน – มิตซูบิชิ 438 คัน – เชฟโรเลต 166 คัน – ฟอร์ด 14 คัน
4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 28,841 คัน ลดลง 36.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 11, 400 คันลดลง     36.0% ส่วนแบ่งตลาด 39.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,851 คัน ลดลง     33.1%  ส่วนแบ่งตลาด 37.6%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด  1,939 คัน ลดลง      8.4%  ส่วนแบ่งตลาด  6.7%
5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 40,351 คัน ลดลง 31.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 13,870 คัน ลดลง     36.1%  ส่วนแบ่งตลาด 34.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,649 คัน ลดลง     26.8%  ส่วนแบ่งตลาด 33.8%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด  2,742 คัน เพิ่มขึ้น   26.1%  ส่วนแบ่งตลาด  6.8%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2557
1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 367,112 คัน ลดลง 42.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 136, 454 คัน ลดลง      31.5% ส่วนแบ่งตลาด 37.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ    69,760 คัน ลดลง      32.1% ส่วนแบ่งตลาด 19.0%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า  38,196 คัน ลดลง      66.5% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%
2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 150,780 คัน ลดลง 50.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 63,655 คัน ลดลง     22.8%  ส่วนแบ่งตลาด 42.2%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 33,563 คัน ลดลง     66.8%  ส่วนแบ่งตลาด 22.3%
อันดับที่ 3 นิสสัน 14,647 คัน ลดลง     63.3%  ส่วนแบ่งตลาด  9.7%
3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย       178,365 คัน ลดลง 36.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 68,795 คัน ลดลง     36.6%  ส่วนแบ่งตลาด 38.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ  64,860 คัน ลดลง     29.6%  ส่วนแบ่งตลาด 36.4%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 15,399 คัน ลดลง     48.3%  ส่วนแบ่งตลาด  8.6%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 22,264 คัน
อีซูซุ 9,483 คัน – โตโยต้า 8,674 คัน – มิตซูบิชิ 2,834 คัน – เชฟโรเลต 1,193 คัน – ฟอร์ด 80 คัน
4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 156,101 คัน ลดลง 38.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 60,121 คัน ลดลง     36.4%  ส่วนแบ่งตลาด 38.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ  55,377 คัน ลดลง     39.1%  ส่วนแบ่งตลาด 35.5%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 12,565 คัน ลดลง     41.0%  ส่วนแบ่งตลาด  8.0%
5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 216,332 คัน ลดลง 34.9%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 72,799 คัน ลดลง     37.7%  ส่วนแบ่งตลาด 33.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ  69,760 คัน ลดลง     32.1%  ส่วนแบ่งตลาด 32.2%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 15,399 คัน ลดลง     48.3%  ส่วนแบ่งตลาด  7.1%

 

 

Previous articleผู้นำเข้าอิสระแฉแหลก
Next articleเชฟแจ้งrecall สปิน