Home Behind the Wheel จับพวงมาลัยให้ถูกวิธี

จับพวงมาลัยให้ถูกวิธี

การใช้พวงมาลัยเป็นประเด็นสำคัญของการขับรถ  การจับและการหมุนพวงมาลัยหลักการสำคัญ คือ มือทั้งสองข้างต้องวางอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันข้ามกัน และในระดับความสูงที่เท่ากันในตำแหน่ง 9.00 น.และ 15.00 น.  หัวแม่มือควรเกี่ยวกับก้านพวงมาลัย ทิ้งน้ำหนักจากแขนลงต่ ำโดยจับก้านพวงมาลัยเบาๆ แต่ให้มั่นคง เริ่มฝึกหมุนจาก ตำแหน่งล้อตรง โดยหมุนพวงมาลัยครึ่งรอบ และมือไม่หลุดจากพวงมาลัย
การแนะนำการหมุนมีหลายคน หลายความคิด หลายวิธีแต่ในรถสมัยใหม่ ต้องใช้การหมุนแบบ ยกแขนไขว้กัน โดยแขนด้านนอกยังคงหมุนพวงมาลัย อีกแขนหนึ่งจะเริ่มมาจับก้านพวงมาลัยได้ใหม่  การหมุนควรจะหมุนได้จนถึงตำแหน่ง 180 องศา  เทคนิคนี้ทำให้เราหมุนได้เร็วและต่อเนื่อง และง่ายที่จะคืนล้อในตำแหน่งเดิม
ตำแหน่งพื้นฐานนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ต่อรถคงบคุมรถ โดยเฉพาะ รถที่เกิดอาการโอเวอร์สเตียร์ (ล้อหลังหนีศูนย์) อาการท้ายปัด เมื่อรถท้ายปัด เราจะไม่ทราบตำแหน่งของล้อหน้า หรือเมื่อรู้ก็สายเกินไป ดังนั้นการรักษาตำแหน่งพื้นฐานการจับทั้งหมดอย่างถูกต้องตลอดเวลา จะช่วยให้สามารถหมุนพวงมาลัยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแก้ไขวิกฤติได้อย่างราบรื่น
เมื่อใดคุณใช้พวงมาลัยผิด?
1.มีสวนใดสวนหนึ่งของฝ่ามือสอดเข้าไปใต้วงพวงมาลัย
2.เหลือมือเพียงข้างเดียว อยู่บนพวงมาลัย
3.แขนทั้งสองไม่ขนานกัน เมื่อล้อตั้งตรง[fblike]


*เทคนิค การจับและหมุนพวงมาลัยนี้ เป็นวิธีเฉพาะการขับรถออนโรด ส่วนการขับออฟโรดจะใช้วิธีแตกต่างกันออกไป
**ความรู้และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ โดยศูนย์อบรมขับขี่ปลอดภัยaDTC

Previous articleมาสด้า CX3 (Uncut) เปิดแนวทางพัฒนาแบบละเอียดยิบ
Next articleไฟท์กับคนอันตราย