Home จักรยานยนต์ หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขณะเติมน้ำมัน

หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขณะเติมน้ำมัน

เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย บงกช แพบรรยง  ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้ขอเท็จจริงและวิธี ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ตามที่มีการเผยแพร่คลิปทางสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้รถจักรยานยนต์ในขณะเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทองธนะพล สาขา 3 จ.เชียงใหม่ เหตุเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 เมื่อเวลาประมาณ 17.35 น. นั้น บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอเรียนแจ้งรายละเอียดเหตุการณ์ข้างต้นให้ท่านทราบดังนี้ ลูกค้าได้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาเพื่อใช้บริการเติมน้ำมันภายในสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งพนักงานได้ให้บริการตามขั้นตอนปกติ ในขณะเติมน้ำมันอยู่นั้นได้เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ขึ้นที่บริเวณปากถังบรรจุน้ำมันของรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว โดยพนักงานได้ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยภายในสถานีบริการ ด้วยการระงับการเติมน้ำมัน นำสายจ่ายน้ำมันออกห่างจากตัวรถ และใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าระงับเหตุอย่างทันท่วงที จนเหตุการณ์สงบลงและไม่มีผู้ได้รับบาด เจ็บจากเหตุการณ์นี้แต่อย่างใด ภายหลังเหตุการณ์สงบลงได้ตรวจสอบพบว่ามีโทรศัพท์มือถือพร้อมสายชาร์จต่อเข้ากับแบตเตอรี่พกพา(เพาเวอร์แบงก์) อยู่ภายในบริเวณช่องเก็บของของรถจักรยานยนต์ของลูกค้าShell Gas Station

เชลล์ มีนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติ งาน โดยเฉพาะภายในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ ซึ่งพนักงานและผู้บริหารของสถานีฯได้ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถป้องกันและเข้าระงับเหตุเบื้องต้นในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

นอกจากนี้ทางเชลล์ ได้เน้นย้ำถึงหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับลูกค้าทุกท่านเมื่อเข้ารับบริการที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทุกแห่งดังนี้

  1. ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการเติมน้ำมัน
  2. สำหรับรถจักรยานยนต์ ต้องลงจากรถทุกครั้งก่อนการเติมน้ำมัน ไม่ควรนั่งบนเบาะในระหว่างการเติมน้ำมัน
  3. ปิดโทรศัพท์มือถือทุกครั้งระหว่างการเติมน้ำมัน
  4. ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณสถานีบริการน้ำมัน
  5. ห้ามก่อประกายไฟภายในบริเวณสถานีบริการน้ำมัน
  6. ห้ามเติมน้ำมันใส่ภาชนะที่ไม่ได้มาตรฐาน
  7. ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยภายในสถานีบริการน้ำมันอย่างเคร่งครัด

ภายหลังจากได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว เชลล์ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในสถานีบริการให้กัผู้บริหารสถานี ฯ ทุกท่าน และนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มาเป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อรณรงค์ให้ลูกค้าทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อรณรงค์ให้สังคม ไทยเป็นสังคมแห่งความปลอดภัย [fblike]

 

Previous articleไทรอัมพ์เคาะราคารถใหม่ปี2016
Next articleBMW อัพเดทรถสดใหม่ลงตลาดปี2016