Home CSR A.P. Honda อบรมตำรวจภูเก็ตกว่า 500 นาย

A.P. Honda อบรมตำรวจภูเก็ตกว่า 500 นาย

Honda Safety Riding Park อบรมขับขี่ปลอดภัยให้ตำรวจภูเก็ต กว่า 500 นาย

APDSC_6096

Honda Safety Riding Park ภายใต้การดำเนินงานโครงการฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย โดยบริษัท เอ. พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เปิดโครงการอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์เบื้องต้นแก่ข้าราชการตำรวจ (CBR300R) เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญ ความปลอดภัยในการขับขี่ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปราม และงานจราจร รวมถึงการขับขี่ติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย “Honda Safety Riding Park” ภูเก็ต

นายอัครเดช โรจน์สิรวรพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานวางแผนธุรกิจ และส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจของ เอ.พี.ฮอนด้า ที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “อบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์เบื้องต้นแก่ข้าราชการตำรวจ (CBR300R)” ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 10 รุ่น รวม 500 นาย ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย “Honda Safety Riding Park” ภูเก็ต เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม เพื่อดูแลความสงบสุขของประชาชน

APDSC_6412

โครงการ “อบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์เบื้องต้นแก่ข้าราชการตำรวจ (CBR300R)” ในครั้งนี้ สอดคล้องกับพันธกิจหลักขององค์กรที่มุ่งหวังจะสร้างความปลอดภัยสู่สังคมไทย  ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “เอ.พี.ฮอนด้า ตระหนักดีว่า  การส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย คือส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของเรา จึงได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัยสู่สังคมไทย ภายใต้สัญลักษณ์ Safety Thailand มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2532 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 27 ปี ได้เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย สู่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปกว่า 20 ล้านคน ปัจจุบันฮอนด้ามีศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้เป็นโรงเรียนสอนขับรถที่สามารถอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ได้ โดยเป็นศูนย์ที่ฮอนด้าลงทุนเอง 4 แห่ง เป็นของร้านผู้จำหน่ายจำนวน 11 แห่ง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนนโยบายรัฐบาล รณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลทั้งปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขต่อสังคมโดยรวม

APDSC_6440

ด้าน พลตำรวจตรี ธีระพล  ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้รับมอบรถจักรยานยนต์ CBR300R จำนวน 140 คัน จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ และในโอกาสที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนคือ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และ บริษัท ภูเก็ตนำแสง จำกัด ที่ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มทักษะการขับขี่ให้กับข้าราชการตำรวจในพื้นที่แล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความปลอดภัยในการขับขี่แก่บุคลาการของรัฐอีกด้วย

พร้อมกันนี้ พ.ต.อ.พีรยุทธ การะเจดีย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวเสริมว่า โครงการ “อบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์เบื้องต้นแก่ข้าราชการตำรวจ (CBR300R)” เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญในการขับขี่ให้ข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้จริง ทั้งงานป้องกันและปราบปรามและงานจราจรในการขับขี่ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[fblike]

Previous articleลามิน่าประกาศเดินหน้าขยายธุรกิจฟิล์มติดกระจกนอกรถ “เบรย์”
Next articleสิ่งที่ควรทำ 6 ประการเพื่อป้องกันอารมณ์เสียบนท้องถนน