Home รถยนต์ กระแสยานยนต์ KTM หันประกอบมาเลฯลดราคาสูงสุด34%

KTM หันประกอบมาเลฯลดราคาสูงสุด34%

รายงานข่าวจากบริษัท คุณค่า คอปอเรชั่น  จำกัด ผู้แทนจำหน่ายจักรยานยนต์ เคทีเอ็ม(KTM) จากประเทศออสเตรียแจ้งว่า บริษัทได้เริ่มไลน์ประกอบรถ KTM (CKD) ในมาเลเซียและได้รับสิทธิประโยชน์ทาง ภาษี ส่งผลให้ปรับราคาลดลงในไทยตั้งแต่เดือน ก.ค.58 เป็นต้นไป

“เราได้มีการร่วมมือกับทาง เคทีเอ็ม เอจี ในการตั้งไลน์ประกอบรถมอเตอร์ไซค์เคทีเอ็มในประเทศมาเลเซีย เพื่อตอบสนองความต้องการรถ มอเตอร์ไซค์ระดับพรีเมียม เคทีเอ็ม ในประเทศไทย โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง บริษัท คุณค่า คอร์ปอเรชั่น และ เคทีเอ็ม เอจี ในการขยายพื้นที่โรงงานเดิมและสายการประกอบที่มีอยู่แล้วในประเทศ มาเลเซียเพื่อรองรับการประกอบรถสําหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ในการร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการ ประกอบและผลิตโดยใช้ชิ้นส่วนนําเข้าและชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นภายในประเทศเพื้อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ (CKD) และเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และส่งผลโดยตรงให้สามารถปรับราคารถบางรุ่นลงมา เพื่อให้แข่งขันในตลาดได้”นาย พิสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คุณค่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด กล่าว

สําหรับรถทั้ง 4 รุ่น ที่จะเริ่มในไลน์ประกอบรถมอเตอร์ไซค์เคทีเอ็ม (CKD) ได้แก่ เคทีเอ็ม ดู๊ค 200, เคที เอ็ม อาร์ซี 200, เคทีเอ็ม ดู๊ค 390 และ เคทีเอ็ม อาร์ซี 390 สนนราคา 149,000 บาท, 169,000 บาท, 239,000 บาท และ 259,000 บาท ตามลําดับ โดยการปรับราคาลดลงจากรุ่นนําเข้าเดิม (CBU) ประมาณ 30-34%

สายการประกอบรถเคทีเอ็มใหม่นี้ จะช่วยตอบสนองความต้องการต่อแบรนด์ เคทีเอ็ม ที่เพิ่มสูงขึ้นของ ตลาดในประเทศ โดยปี พ.ศ. 2557 ที่ทําไว้ที่ 900 คัน รวมถึงการตั้งรายประกอบนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ บริษัทฯมียอดขายที่จะเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงในปีต่อๆไปKTM New CKD thaiautopress.com2558-07-01 at 3.05.16 PM

นาย พิสิทธิ์ กล่าวว่า การตั้งสายการประกอบ เคทีเอ็ม ซึ่งกําลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางใน ประเทศไทย สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของเราที่เน้นในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ และดีไซน์ที่ โฉบเฉี่ยวมีเอกลักษณ์ เนื่องจากตลาดในประเทศไทยให้ความสําคัญต่อสมรรถนะ และคุณภาพสินค้าโดยเฉ พาะยนตรกรรมที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพจากยุโรป พร้อมกับสมรรถนะที่เต็มเปี่ยม ที่ผ่านมา เคทีเอ็ม ประสบความสําเร็จในการทําตลาดในประเทศไทยเป็นอย่างมาก มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย ที่ 20% อย่างต่อเนื่องทุกปี สําหรับปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่เคทีเอ็มเข้ามาทําตลาดในประเทศไทย มีกลุ่มลูกค้าที่เป็น คนรุ่นใหม่ ที่ชื่นชอบสมรรถนะ ยานยนต์ที่มีความทันสมัย เป็นกําลังซื้อสําคัญของแบรนด์ เคทีเอ็ม จึง วางแผนรองรับการขยายตัวของตลาดด้วยโครงการประกอบรถโมเดล CKD ดังกล่าว ตลอดจนการ ปรับปรุงด้านบริการหลังการขาย โดยมีแผนที่จะขยายศูนย์บริการเพิ่มขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงการลงทุนกับคลังสินค้าสําหรับจัดเก็บชิ้นส่วนอะไหล่ และพัฒนาระบบการขนส่งอะไหล่ให้มี ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้นต่อแบรนด์เคทีเอ็มปี พ.ศ. 2557 เคทีเอ็ม มียอดจําหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ 158,760 คันทั่วโลก ซึ่งมีการเติบโตมากที่สุดในรถ มอเตอร์ไซค์แบรนด์ยุโรป

Previous articleมิตซู ปรับบริการหลังการขาย
Next articleยามาฮ่าจัดกิจกรรม The Dark Side MT-Series Tour