แม้ว่าตลาดไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำตัญแห่งหนึ่งของโลก ในขณะที่จีนมีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่แต่มีรถยนต์นั่งแบรนด์ จีนแท้ๆ เพียงค่ายเดียวที่จัดสินใจลงทุนผลิตรถยนต์ในเมืองไทย นั่นคือ”เกรทวอลล์” นี่คือแผนและความคืบหน้าของแบรนด์จีน รายเดียวและรายแรกที่ทำกิจกรรมการผลิตในไทย

Banner_970x250