Contact us

ติดต่อ.Thaiautopress.com

แผนกโฆษณา:
ยุพเยาว์ กฤษฎี:โทร 083-136-7160
E-mail: we-lism@hotmail.com

กองบรรณาธิการ ส่งข่าว จดหมายเชิญ /ข่าวประชาสัมพันธ์
ยุทธพงษ์ ภาษี  โทร 061-359-3838
E-mail yuttapong@hotmail.com
ชัชปพล 
โทร 06-1555-8591
Email:auto.co.th@gmail.com

จัดส่งเอกสาร: Thaiautopress.com 
กองบก.Thaiautopress
เลขที่ 99/300 หมู่บ้านดรีมแลนด์ ถนนพรหมนิมิต ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

สำนักงาน:บริษัท วี-ลิซึ่ม จำกัด
เลขที่ 99/300 หมู่บ้านดรีมแลนด์ ถนนพรหมนิมิต ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี : 01055 5209027 5
E-mail: we-lism@hotmail.com