11 บริษัทญี่ปุ่นตั้งJHyM กลไกขับเคลื่อนรถเซลล์เชื้อเพลิง

Banner_970x250

11 บริษัท ชั้นนำญี่ปุ่น ประกาศจัดตั้ง “Japan H2 Mobility, LLC (JHyM)” เพื่อพัฒนาสถานีไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง (FCV) ในประเทศญี่ปุ่น

Banner_970x250

(ญี่ปุ่น 5 มี.คง61) JHyM ประกอบไปด้วย บริษัท โตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตรถยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด บริษัท JXTG น้ำมันและพลังงาน บริษัท น้ำมันและพลังงาน Nippon ออย
บริษัท Idemitsu Kosan
บริษัท Iwatani Corporation
โตเกียวแก๊ส
บริษัท โตโฮแก๊ส จำกัด
Air Liquide Japan Ltd.
โตโยต้า ทูโซ คอร์ปอเรชั่น และ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศญี่ปุ่น


JHyM ที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะสนับสนุนการใช้สถานีไฮโดรเจนทั่วประเทศญี่ปุ่นภายใต้การแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลกลางแห่งประเทศญี่ปุ่น ในเรื่องพลังงานทดแทนและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน (“ยุทธศาสตร์ด้านไฮโดรเจนขั้นพื้นฐาน” และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกลาง

ทั้งนี้ผู้ร่วมก่อตั้งทั้ง 11 แห่งได้รวมตัวกันเพื่อสร้างกรอบการทำงานแรกของโลกร่วมกัน ซึ่งมีกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และผู้ผลิตรถยนต์ นักลงทุนก็มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันโดยอาศัยความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของไฮโดรเจนและ FCV สำหรับการขับเคลื่อนและ การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

JHyM จะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผู้ผลิตรถยนต์และนักลงทุนแต่ละรายมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการใช้งานสถานีไฮโดรเจนที่มีประสิทธิภาพในญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกสบาย สำหรับผู้ใช้ FCV เป้าหมายสูงสุดของ JHyM คือการเพิ่มจำนวนของ FCV บนท้องถนนในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นและเพื่อความยั่งยืนในการสร้างธุรกิจไฮโดรเจน

JHyM มุ่งหวังให้ภารกิจเสร็จสิ้นภายใน 10 ปี คาดว่าจะเริ่มสร้างสถานี 80 แห่งทั่วประเทศภายในปีงบประมาณ 2021 ตามแผนยุทธศาสตร์ถนนไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงของรัฐบาลกลางของประเทศญี่ปุ่น (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2016) และจะขยายเครือข่ายไปเรื่อย ๆ แผนงานนี้จัดทำขึ้นโดยสภายุทธศาสตร์ของไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การสร้างสถานีไฮโดรเจนประมาณ 160 แห่งที่ให้บริการรถFCVจำนวน 40,000 คัน ภายในปีงบประมาณ 2020