ไทยยามาฮ่า ชวนประชันสโลแกน ลดอุบัติเหตุ

Banner_970x250

Yamaha Road Sefety Slogan     ยามาฮ่า ชวนสร้างสรรค์ประชันไอเดียสโลแกนลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

Banner_970x250

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดโครงการประกวด Yamaha Road Safety Slogan ซึ่งเป็นโครงการประกวดสโลแกน เพื่อเป็นสื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกตระหนักถึงความปลอดภัย และเพิ่มความเข้าใจ ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และร่วมรณรงค์การลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อย ให้สอดคล้องตามนโยบายของภาครัฐ พร้อมทั้งส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไข้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างการขับขี่ปลอภัย และการเคารพกฏจราจร พร้อมทั้งความมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันในสังคม

รายละเอียดโครงการ Yamaha Road Safety Slogon

กติกาการส่งเข้าประกวดโครงการ Yamaha Road Safety Slogon

1. ประชาชนทั่วไป

2. ส่งผลงานเป็นรายบุคคล และส่งได้ไม่เกิน 3 สโลแกน

3. ส่งผลงานได้ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ หรือปนทั้งไทยและอังกฤษ

4. ผลงาน มีเนื้อหาสั้น กระชับ ตรงประเด็น พร้อมอธิบายความหมายใต้สโลแกน

5. ผลงานที่ส่งต้องสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง ไม่ลอกเลียนแบบใครหรือดัดแปลง

6. ผลงานที่เข้าประกวดเป็นสิทธิ์ของ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด ในการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

7. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานมาที่ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด เลขที่ 64 หมู่ 1 ถ.บางนาตราด กม.21 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570   (วงเล็บมุมซอง หน่วยงานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ โครงการ Yamaha Road  Safety Slogan )

8. ผลการตัดสินประกาศภายในเดือน กันยายน ทางเว็บไซต์ http://www.yamaha-moter.co.th และทางเฟซบุ๊ก Yamaha Society Thailand จะติดต่อกลับ    ไปยังผู้รับรางวัล ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ภายในใบสมัคร

9. ดาวโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.yamaha-moter.co.th

10. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 กรกฏาคม 2560

11. ประกาศผลการตัดสินวันที่ 29 กันยายน ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.yamaha-moter.co.th และทางเฟซบุ๊ก Yamaha Society Thailand

12. ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

เงื่อนไขการประกวดผลงาน

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามกติกาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เบื้องตน

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำ Slogan ผู้ที่ส่งเข้าประกวดใช้ในการเผยแผร่ เพื่อประกอบการทำสื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

3.™ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล โดยจะต้องไม่ละเมิดกฏหมายที่ว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

4.ไม่อณุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลในโครงการนี้ ไปใช้ต่อหรือส่งเข้าประกวดในโครงการอื่น

5.ระหว่างการประกวดไม่อณุญาตให้นำผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไปเผยแผร่ในสื่อต่างๆหรือโครงการประกวดอื่นๆ

6.การตัดสินใจของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ประเภทรางวัล

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดแบ่งออกเป็น 2 รางวัลดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล

รถจักยานยนต์ YAMAHA M-SLAZ จำนวน 1 คัน

หมวกนิรภัยจำนวน 2 ใบ

บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาท

2. รางวัลชมเชย 9 รางวัล

บัตรเงินสดจำนวน 3,000 บาท และของกำนัลยามาฮ่า