ยามาฮ่าแถลงการเสียชีวิตคุณหญิงพรทิพย์

จากการเสียชีวิตของคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช  บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด  ได้แจ้งการถึงแก่กรรมของคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช ดังนี้

ตามที่คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช ท่านประธานกิตติมศักดิ์ บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ซึ่งนับเป็นปูชนียบุคคลสำคัญแห่งวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้ถึงแก่กรรมแล้วอย่างสงบในช่วงเช้าวันนี้ โดยทางครอบครัวจะจัดพิธีสวดพระอภิธรรมที่บ้านณรงค์เดช ในซอยสุขุมวิท 49 ทั้งนี้เจ้าภาพของดพวงหรีด งดดอกไม้ โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 -23 ตุลาคม 2556

คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช นับเป็นผู้สืบทอดธุรกิจรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ด้วยบุคลิกที่มีความเป็นผู้นำสูง และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารธุรกิจให้เจริญ รุ่งเรือง และมีชื่อเสียงอย่างแพร่หลาย รวมถึงสร้างคุณูปการให้กับสังคม และประเทศชาติอย่างมากมาย ท่านจึงเป็นที่รัก และเคารพของผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า และบุคคลทั่วไป

การจากไปของคุณหญิงพรทิพย์ นับว่าเป็นการสูญเสียบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็น “หญิงเหล็กของวงการอุตสาหกรรมยานยนต์” นำมาซึ่งความเสียใจ และอาลัยรักแก่ครอบครัว และญาติมิตรรวมถึงคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ทุกคนเป็นอย่างมาก

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นางสาวจินตนา อุดมทรัพย์
ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า