Home รถยนต์ กระแสยานยนต์ โตโยต้า ปรับแม่ทัพการตลาดรับศึกรถปี2020

โตโยต้า ปรับแม่ทัพการตลาดรับศึกรถปี2020

โตโยต้าปรับโครงสร้างองค์กร ผลักดัน 3 ผู้บริหารชาวไทยสู่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ครอบคลุมงานบริหารสามสายงานหลัก  มีผล 1 มกราคม 2563 

นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า จากญี่ปุ่น เปิดเผยว่า บริษัทได้ประกาศปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความท้าทายในการยกระดับองค์กร จาก “บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์” สู่การเป็น “องค์กรแห่งการขับเคลื่อน” (Mobility Company) โดยประกาศแต่งตั้งผู้บริหารชาวไทยดำรงตำแหน่ง “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่” 3 ตำแหน่ง ครอบคลุมงานบริหารใน 3 สายงานหลัก และแต่งตั้ง “ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่” เพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป

“จากวิสัยทัศน์ของ นาย อากิโอะ โตโยดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ที่มีเจตจำนงในการปฏิรูปองค์กร ไปสู่ “องค์กรแห่งการขับเคลื่อน” หรือ Mobility Company ทำให้บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นฐานการดำเนินงานที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย มีบทบาทสำคัญยิ่งในการหาวิถีทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเป็นหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในระดับภูมิภาคต่อไป โครงสร้างการบริหารใหม่และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการที่จะมีการมอบหมายงานและแต่งตั้งตำแหน่งรักษาการในระดับผู้บริหารในอีกหลายส่วนงานเพื่อให้โอกาสกับพนักงานที่มีความสามารถสูง เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานไทยให้มีศักยภาพสูงที่สุด อันจะเป็นการส่งเสริมการบริหารงานและเปิดโอกาสให้พนักงานไทยมากขึ้นอีกด้วย” นายซึงาตะ กล่าวว่า

โครงสร้างใหม่

สำหรับผู้บริหารชาวไทย ที่ได้รับตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ใน 3 สายงานหลัก มีดังต่อไปนี้

1. นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ : รับผิดชอบกลุ่มงานการบริหาร สายงานบริหารองค์กร สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง สายงานการบัญชีและการเงิน และ หน่วยงานพิเศษ
2. นายสุรศักดิ์ สุทองวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ : รับผิดชอบกลุ่มงานการตลาด สายงานพัฒนาการตลาด สายงานคอนเน็คเต็ด สายงานการขาย สายงานปฏิบัติการการขาย สายงานการบริการลูกค้า
3. นายสมคิด ประดิษฐ์กำจรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่:รับผิดชอบกลุ่มงานการผลิต โรงงานสำโรง โรงงานบ้านโพธิ์ และ โรงงานเกตเวย์

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่น่าสนใจคือ สายงานการตลาด อันเป็นหน่วยงานใหญ่และสำคัญในการแข่งขันซึ่งโตดยต้า ได้ประกาศให้นายสุรศักดิ์ ขึ้นรับผิดชอบแทน  นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์  โดยนายวุฒิกร เดิมดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดูแลสายงานตลาดได้ถูกแต่งตั้งให้เป็น กรรมการบริหารอาวุโส สายงานบริหารองค์กร
ในขณะที่โครงสร้างใหม่ที่เริ่มใช้ ม.ค.ปี2562 นั้นโตโยต้า ยังได้ แต่งตั้ง “ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่” อีก 1 ตำแหน่ง ได้แก่

1. นายวีระชัย อัศวใจเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า และ ฝ่ายปฏิบัติการบริการลูกค้า  เป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกลุ่มงานการตลาด สายงานการบริการลูกค้า

ซึ่งถือเป็นการเสริมทัพการตลาดเพิ่มขึ้นรายงานข่าวเปิดเผยว่า โตโยต้า ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร ปรับเกลี่ยสายงานในสายงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 กลุ่มงานการบริหาร

1. นายประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง และสำนักงานปฏิรูปธุรกิจด้านการจัดการต้นทุนแรงงาน

2. นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายงานบริหารองค์กร ครอบคลุมงานประชาสัมพันธ์ด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สายงานการบัญชีและการเงิน สำนักงานโครงการวางแผนควบคุมทางการเงินและลงทุน และสำนักงานปฏิรูปธุรกิจด้านการจัดการต้นทุนแรงงาน

พร้อมทั้งก่อตั้งสำนักงานโครงการทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพสูง รวมถึงจัดตั้งสำนักงานปฏิรูปธุรกิจด้านการจัดการต้นทุนแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

กลุ่มงานการผลิต

1. นายธวัช เรี่ยวแรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ กลุ่มงานสนับสนุนการผลิตระดับภูมิภาค สายงานจัดการและพัฒนาสายงานการผลิต และกลุ่มงานสนับสนุนการผลิต สายงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

พร้อมทั้งมีการก่อตั้งกลุ่มงานสนับสนุนการผลิตระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการประสานงานกับศูนย์พัฒนาทักษะการผลิตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก การพัฒนาบุคลากรในสายการผลิต และสนับสนุนโตโยต้าเมียนมาร์ เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถแก่กลุ่มงานการผลิต ในบทบาทฐานะการเป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาคเอเชีย

กลุ่มงานการตลาด

1. นายรุ่งโรจน์ ขันชะลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายงานปฏิบัติการการขาย

2. นายศุภชัย สินสุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายงานพัฒนาการตลาด ครอบคลุมงานประชาสัมพันธ์ด้านการสื่อสารการตลาดและผลิตภัณฑ์

พร้อมทั้งมีการก่อตั้งสำนักงานโครงการปฏิรูปธุรกิจด้านการตลาด เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของพื้นฐานด้านการขาย และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาลูกค้าสัมพันธ์

Previous articleเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ด้วย มิตซูบิชิ รีโมท คอนโทรล และแอปพลิเคชัน M-Connect ใน ปาเจโร สปอร์ต ใหม่
Next articleส่องโลกอนาคตผ่าน เมืองใหม่ ฮุนได มอเตอร์ ในCES 2020