10 คำแนะนำเพื่อการขับขี่ปลอดภัยสำหรับคนขับรถบรรทุก

Banner_970x250

การขนส่งโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจอีกเส้นหนึ่ง แต่การขนส่งในลักษณะนี้ สิ่งที่ติดตามมาที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดก็คืออุบัติเหตุ ซึ่งปัจจัยสำคัญในการขับขี่ปลอดภัยโดยภาพรวมประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ สภาพถนน ความพร้อมของรถ และผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากมาย สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อการขนส่ง เทคโนโลยีที่ช่วยให้คนขับรถฟลีทขนส่งสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยมีอยู่หลากหลายเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ บนท้องถนน รวมทั้งช่วยในการปรับปรุงการขับรถของพนังงานขับรถ โดยการใช้ระบบควบคุมความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ในการมอนิเตอร์ และระบบการเตือนในห้องโดยสารเมื่อมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

Banner_970x250

Guardian System   นับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตรวจจับพฤติกรรมคนขับจากการละสายตาและการหลับใน พร้อมส่งสัญญาณเตือนแบบ Real-time ในห้องโดยสารแบบทันทีที่ตรวจพบพฤติกรรมของคนขับที่เข้าข่ายการละสายตาและการหลับใน เป็นเทคโนโลยีเดียวในปัจจุบันที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท เคจีพี จำกัด ในกลุ่มบริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ถูกติดตั้งในรถขนส่งของบริษัทชั้นนำกว่า 1,000 คัน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่ในห้องโดยสารของคนขับ                                                                                     อย่างไรก็ตาม ทิปเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นพื้นฐานในการขับรถปลอดภัย โดยเฉพาะสำหรับคนขับรถบรรทุก เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเช่นกัน 10 คำแนะนำนี้ รวบรวมมาจากหลากหลายแหล่งข้อมูล โดยมีคำแนะนำในการขับรถอย่างปลอดภัยได้เหมือน ๆ กันดังนี้
1.รัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่ขับรถ
2.ไม่ขับรถเมื่อรู้สึกง่วงนอน รวมถึงเมื่อรับประทานยาที่มีผลข้างเคียงที่ทำให้รู้สึกง่วงนอน
3.หยุดพักรถทันทีรู้สึกเหนื่อยล้า                                                                                                   4.หมั่นตรวจสภาพรถตามระยะ รวมถึงตรวจเช็คระบบเบรคเป็นประจำ                                                              5.มองที่จุดบอดของรถให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนเปลี่ยนเลนบนถนนหรือก่อนขยับรถ
6.หลีกเลี่ยงการละสายตาจากการขับรถ เช่น ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถ เป็นต้น
7.เว้นระยะระหว่างรถคันหน้าในระยะห่างที่ปลอดภัย ไม่ขับเข้าใกล้ในระยะประชิด
8.รักษาความเร็วรถตามกำหนด
9.ลดความเร็วรถลงเมื่อเข้าเขตโรงเรียน ชุมชน หรือบริเวณที่มีการก่อสร้าง
10.เมื่อจำเป็นต้องจอดรถข้างทางหรือหยุดรถบนถนนระหว่างทาง ควรวางสัญญลักษณ์หรือไฟสัญญาณเตือนให้รถคันอื่นสามารถมองเห็นว่ามีรถจอดอยู่
*ความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นเรื่องของทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยรวม