Home กระแสยานยนต์ recall เชฟโรเลต Recall ครูซ 495คัน

เชฟโรเลต Recall ครูซ 495คัน

เชฟโรเลต ครูซ รถยนต์นั่งซีดาน ขนาดคอมแพค

เชฟโรเลต ประกาศเรียกรถ (Recall) ครูซ รุ่นปี 2011 เครื่องยนต์ 2.0 จำนวน 495 คันในประเทศไทย กรุงเทพฯ 5 ก.ย.57   การเรียกคืนรถของ เชฟโรเลต เป็นรถยนต์นั่ง ขนาดคอมแพค รุ่น ครูซ รุ่นปี 2011 เครื่องยนต์ 2.0 จำนวน 495 คันในประเทศไทยเพื่อตรวจสอบเพลาขับและดำเนินการแก้ไขในกรณีที่มีความบกพร่อง

“เราดำเนินมาตรการเชิงรุกซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเจนเนอรัล มอเตอร์ส ในสหรัฐอเมริกา ความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นความสำคัญสูงสุดของเชฟโรเลตทั่วโลก” นายสุพจน์ ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จีเอ็ม ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย กล่าว และว่าเชฟโรเลต จะติดต่อลูกค้าเพื่อให้นำรถเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขที่ศูนย์ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลตที่ลูกค้าสะดวก ไม่มีรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากกรณีดังกล่าว เชฟโรเลตจะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้กับลูกค้าที่ศูนย์ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลตที่ลูกค้าสะดวก การดำเนินการจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยลูกค้าจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เชฟโรเลต ครูซ รถยนต์นั่งซีดาน ขนาดคอมแพค
เชฟโรเลต ครูซ รถยนต์นั่งซีดาน ขนาดคอมแพค

สำหรับลูกค้าที่มี คำถามหรือข้อสงสัย สามารถ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเชฟโรเลต โทร 1734

ลักษณะเพลาขับด้านหน้า
ลักษณะเพลาขับด้านหน้า
Previous articleAd TVC CM
Next articleสแกนเนีย ส่งมอบ สแกนเนีย สตรีมไลน์