Home กระแสยานยนต์ recall เชฟโรเลต ประเทศไทย Recall แคปติวา

เชฟโรเลต ประเทศไทย Recall แคปติวา

กรุงเทพฯ 28 ก .ค. 57– เชฟโรเลต ประเทศไทย ได้มีการประกาศเรียกรถ (Recall) แคปติวา รุ่นปี 2011 – 2014 จำนวน 23,532 คันในประเทศไทยเพื่อทำการตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย (และแก้ไขหากมีความจำเป็น)
“เราดำเนินมาตรการเชิงรุกซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเจนเนอรัล มอเตอร์ส ในสหรัฐอเมริกา ความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นความสำคัญสูงสุดของเชฟโรเลตทั่วโลก” มร. มาร์คอส เพอร์ตี้ กรรมการผู้จัดการ จีเอ็ม ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย กล่าว “เราจะติดต่อลูกค้าเพื่อให้นำรถเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขหากมีความจำเป็นที่ศูนย์ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลตที่ลูกค้าสะดวก”Chevrolet-Captiva_2012_800x600_wallpaper_3f
รถแคปติวาอาจไม่มีความจำเป็นต้องรับการดำเนินมาตรการนี้ทุกคัน ฝ่ายบริการลูกค้าของเชฟโรเลตจะทำการตรวจสอบและดำเนินการตามความจำเป็นสำหรับรถแต่ละคัน และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยการตรวจสอบจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที และจะดำเนินการแก้ไขทันทีหากมีความจำเป็น
เชฟโรเลตจะทำการตรวจสอบ (และแก้ไขหากมีความจำเป็น) ให้กับลูกค้าที่ศูนย์ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลตที่ลูกค้าสะดวก โดยลูกค้าจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเชฟโรเลต โทร 1734

Previous articleBMW เดินสายประกอบF 800 GS
Next articleเจ.ดี.ชี้มาตรฐานศูนย์บริการรถไทยยังอยู่ระดับต่ำ