เจาะวิถีชีวิตใหม่-อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย หลังคลายล็อคcovid-19

Banner_970x250

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย หลังรัฐคลายล็อคเฟส4 #thaiautopress #ยุทธพงษ์-เจาะวิถีชีวิตใหม่อุตสาหกรรมยานยนต์ สัมภาษณ์พิเศษ สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมฯ

Banner_970x250