เจาะวิถีชีวิตใหม่-อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย หลังคลายล็อคcovid-19

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย หลังรัฐคลายล็อคเฟส4 #thaiautopress #ยุทธพงษ์-เจาะวิถีชีวิตใหม่อุตสาหกรรมยานยนต์ สัมภาษณ์พิเศษ สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมฯ