Home รถยนต์ กระแสยานยนต์ ฮุนไดมอบอุปกรณ์เครื่องยนต์ ต่อยอดโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อเยาวชน

ฮุนไดมอบอุปกรณ์เครื่องยนต์ ต่อยอดโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อเยาวชน

     บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  มอบเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของรถยนต์ ให้แก่นักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก พร้อมกันนี้ได้มอบคอมพิวเตอร์แลปท้อปเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้ ช่วยเพิ่มพัฒนาการด้านการศึกษา นอกจากนี้บริษัทฯยังได้จัดการอบรมเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของรถยนต์ฮุนไดให้แก่นักศึกษาและคณะอาจารย์ โดยนำรถยนต์ฮุนไดไปจัดแสดงเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสัมผัสกับเทคโนโลยี ช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “Hyundai for Education” ซึ่ง บริษัทฯได้สนับสนุนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาสังคมและสร้างโอกาสในการศึกษาให้กับเยาวชน เพื่อพัฒนาบุคลากรและสังคมให้ยั่งยืนต่อไป

Previous articleเชลล์ เฮลิกส์ ร่วมส่งความสุขตลอดเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง แจกเครื่องจั๊มป์สตาร์ทรถยนต์ และอุปกรณ์ฉุกเฉินในรถยนต์ 4 in 1
Next articleประพันธ์ ครบวาระไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ดันจินตนาสานต่อ