ฮอนด้า มอเตอร์​ผุด R&D Center X ศูนย์วิจัยแห่งใหม่

R&D Center X ศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ของฮอนด้า ที่เพิ่งประกาศก่อตั้ง โดยฮอนด้า มอเตอร์ โดยภาระกิจของR&D Center X คือ การเพิ่มคุณค่าให้แก่ ยานยนต์ที่ฮอนด้าผลิต