สแกนเนียผุด5ศูนย์เซอร์วิสปี57

สแกนเนีย เดินหน้ารุกภูมิภาครับ AEC นำร่องเปิดศูนย์ เชียงใหม่ ขอนแก่น

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ภูมิภาคบูม ค่ายรถใหญ่เร่งปูพรมสร้างศูนย์บริการบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ หวังเป็นฐานการขยายตลาดและให้บริการลูกค้ารับเปิด AEC ล่าสุด สแกนเนีย เดินหน้าเปิดศูนย์บริการ เชียงใหม่ ขอนแก่น หวังใช้
เป็นศูนย์กลางในเชื่อมต่อพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน เพื่อขยายตลาดและการบริการแก่ลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

เจมส์ อาร์มสตรอง ผู้อำนวยการ สแกนเนีย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวถึงนโยบายของ สแกนเนีย ที่มีต่ออาเซียนและประเทศไทยว่า สแกนเนีย ให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่อง
จากเป็นจุดยุทธศาสตร์และเป็นศูนย์กลางสำคัญของอาเซียน ในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะหลังการเปิดเออีซี C จะทำให้ตลาดรถขนส่งและรถโดยสารขนาดใหญ่มีการขยายตัวและ
เติบโตเพิ่มอีกมาก ทั้งจากธุรกิจการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค รวมถึงการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวในอาเซียนและนักท่องเที่ยวจากทวีปอื่น

ดังนั้น สแกนเนีย จึงให้ความสำคัญกับการขยายศูนย์บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็นการให้บริการแก่ลูกค้า สแกนเนีย ในประเทศไทย และอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างฐานในการเชื่อมต่อ
ไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของไทย (Network Expansion)
แม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจไปบ้าง แต่เป็นแค่ช่วงเวลาระยะสั้นและคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในไตรมาส 3 และ 4 ของปี โดยการดำเนินธุรกิจ
ในภูมิภาคถือว่าได้รับผลกระทบไม่มาก ธุรกิจต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่และการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ ดังนั้น สแกนเนีย จึงยังคงลงทุน ขยายศูนย์บริการตามแผนเดิมต่อไป ซึ่งการเพิ่มศูนย์
บริการจะส่งผลให้ สแกนเนีย สามารถรองรับการขยายตลาด และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

นายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดศูนย์บริการในส่วนภูมิภาค ยังคง เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ โดยสแกนเนีย จะดำเนินการให้ได้ครบ 16 ศูนย์ ภายในปี
2559 โดยปี 2557 มีแผนเปิดศูนย์บริการใหม่ 5 ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สมุทรสาคร นครสวรรค์ และ ระยอง จากที่มีอยู่แล้ว 6 ศูนย์ โดยล่าสุด สแกนเนีย ได้มีการเปิดดำเนินการ 2 ศูนย์บริการ ในภาคเหนือ ได้แก่
เชียงใหม่ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งการเลือกเปิดศูนย์บริการที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น เพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภาคเหนือ สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศพม่าและจีนได้อย่างสะดวก ทั้งยังมีการลงทุนและการขยายตัวของเมืองอยู่ในระดับสูง
เป็นจุดขนส่งและกระจายสินค้าสำคัญของภาคเหนือ อยู่ใกล้กับแหล่งนิคมอุสาหกรรม รวมถึงยังเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่วนศูนย์บริการขอนแก่น นั้นเป็นถือว่าเป็นศูนย์บริการแห่งแรกของภา
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดขอนแก่นถือเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและกระจายสินค้าที่สำคัญไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นในภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณะรัฐประชาชนลาวและเวียดนาม คาดว่าการเปิดศูนย์
บริการในสองจุดสำคัญดังกล่าวจะช่วยให้ สแกนเนีย มีการเติบโตและสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

สำหรับศูนย์บริการของ สแกนเนีย นั้น จะเป็นศูนย์บริการที่ครบวงจรในลักษณะที่เป็น Total Solution ประกอบด้วยการให้บริการด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และการขาย การให้คำแนะนำ ปรึกษา การดูแลและซ่อมบำรุง การบริการ
ด้านอะไหล่ การบริการด้านกานเงินและการประกันภัย โดยในการให้บริการนั้นจะมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญของ สแกนเนีย ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก Scania World Class Technician เป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ และ ซ่อมบำรุง
ช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างตรงจุด ซึ่งแต่ละศูนย์บริการ สแกนเนีย นั้น มีการวางงบลงทุนไว้ที่ 45-50 ล้านบาท เฉพาะค่าดำเนินงานก่อสร้างและอุปกรณ์ศูนย์บริการ (ไม่รวมค่าที่ดิน) คาดว่าในแต่ละศูนย์บริการจะสามารถให้บริการ
ลูกค้าได้ถึง 1,200 คัน/ปี
“ในอนาคตหากมีการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น แต่ละศูนย์ยังสามารถขยายพื้นที่เพื่อรองรับการให้บริการที่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าได้ และ เนื่องในโอกาสเปิดศูนย์บริการใหม่ สแกนเนีย ได้จัดโป
รโมชั่นพิเศษเฉพาะศูนย์บริการ เชียงใหม่ และ ขอนแก่น โดยลูกค้าสามารถนำรถ สแกนเนีย ทุกรุ่นมาตรวจเช็ค 24 รายการ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมมอบส่วนลดค่าอะไหล่เพิ่มเติม 5% สำหรับการนำรถเข้าศูนย์บริการและฟรี
ค่าแรงในการนำรถเข้าบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นอกจากนั้นยังได้มอบส่วนลดค่าอะไหล่เพิ่มอีก 5% สำหรับการซื้ออะไหล่ผ่านเคาน์เตอร์อะไหล่ของ สแกนเนีย จากวันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน
2557 ”