สมาคมสถานีบริการน้ำมันพลังไทยฯร่วมปันน้ำใจช่วยซับน้ำตาพี่น้องชาวใต้ 1 ล้านบาท

Banner_970x250

(กรุงเทพฯ 10-01-2560) นางพิมพ์พร บูรณ์ลอม นายกสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ส่งมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับ คุณประดิษฐ์ นุรักษ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวเร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย