มิชลิน ห่วงใย ทุกเส้นทาง ช่วงสงกรานต์ไทย

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยกับ มิชลิน
Banner_970x250

มิชลิน ผนึกกำลังกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมูลนิธิเมาไม่ขับ เดินหน้ารณรงค์การขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลหยุดยาวอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมตรวจสภาพรถยนต์และยางฟรี ให้กับรถตู้โดยสารสาธารณะ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา10.00 -16.00 น. ณ บริเวณ ชานชาลาที่ 3 สถานีขนส่งรถตู้หมอชิต กรุงเทพมหานคร

Banner_970x250

นาย เซบาสเตียน เอโน ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจ B2บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมตรวจสภาพรถฟรีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้นโยบายที่มุ่งสร้างการสัญจรที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน โดยเน้นสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ขับขี่รถตู้โดยสารสาธารณะและรถยนต์ทั่วไปให้ตระหนักถึงความสำคัญในการหมั่นตรวจสภาพรถยนต์

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กระตุ้นผู้ขับขี่ให้ตระหนักถึงความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมของรถก่อนการเดินทางไกล เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมอย่างมหาศาล   ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังให้ความสำคัญอย่างมากสำหรับความปลอดภัยของรถตู้โดยสารสาธารณะซึ่งนอกจากการปรับปรุงกฏระเบียบต่างๆ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้ว การตรวจสภาพรถถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับขี่ปลอดภัย ควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย

 “ภายใต้โครงการ Michelin Safe on the Road มิชลินจัดกิจกรรมตรวจสภาพรถและยางฟรีเป็นประจำทุกปี มุ่งหวังกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางโดยเฉาะในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งนอกจากการตรวจสภาพรถแล้ว ยางรถยนต์เป็นอีกปัจจัยสำคัญซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างพาหนะกับพื้นผิวถนน เราจึงเน้นให้ผู้ขับขี่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการดูแลรักษายางรถยนต์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุด้วย”

มิชลิน กิจกรรมตรวจสภาพฟรี
นาย เซบาสเตียน เอโน ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจ B2B บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

นาย เซบาสเตียน กล่าวอีกว่า มิชลินยังได้จัดทำคลิปวิดีโอเป็นตอนๆ ชื่อว่า “ภพกับปุ้ย” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษายาง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ยางซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้จริงในปัจจุบัน โดยคลิปวิดีโอชุดนี้เป็นการให้ข้อมูลความรู้เรื่องยางทั่วๆไป เช่น คำแนะนำในการยืดอายุการใช้งานยางรถ หรือการดูแลยางให้อยู่ในสภาพดีเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 

นายอนุช สุวรรณสทิศกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร บริษัทขนส่ง จำกัด กล่าวถึงมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยว่า รถตู้โดยสารสาธารณะทุกคันที่วิ่งให้บริการผู้โดยสาร ต้องติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมความปลอดภัยตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยหากพบว่าผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะรายใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษ และไม่อนุญาตให้วิ่งรับบริการผู้โดยสาร

สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ บขส.เตรียมความพร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารให้เพียงพอรองรับจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ขณะเดียวกัน บขส.ได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสาร ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม มาตรการ 777 ยกกำลัง ที่ได้ให้ความสำคัญเรื่องการตรวจสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนใช้งาน ซึ่งบขส. ได้มีการตรวจเช็คสภาพรถและยางก่อนการใช้งาน ทั้งรถโดยสารขนาดใหญ่ รถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) และรถตู้โดยสารสาธารณะ พร้อมให้บริการ นอกจากนี้ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ และระหว่างการเดินทางด้วย การบูรณาการร่วมกันจัดโครงการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสารก่อนการเดินทางในครั้งนี้จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการอุบัติเหตุบนท้องถนนและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการอีกทางหนึ่งด้วย

ผศ.ดรกฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับมิชลิน จัดกิจกรรมตรวจสภาพรถและลมยางฟรีในช่วงก่อนเทศกาลหยุดยาวทุกปี โดยครั้งนี้ เน้นการตรวจสภาพรถตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการขับขี่ และหากพบข้อบกพร่องก็สามารถแก้ไขก่อนการเดินทางได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้นำทีมนักศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุง การดูแลรักษารถ ประมาณ 50 คน มาร่วมให้บริการ โดยจะตรวจสภาพเบื้องต้น ตั้งแต่ความดันลมยาง ดอกยาง น้ำมันเบรก น้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเกียร์ ระบบไฟแสงสว่าง ระบบเบรก แตร ระดับน้ำหล่อเย็น สายพานขับต่างๆ ฯลฯ โดยทีมงานจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้มาใช้บริการทราบว่ารถแต่ละคันมีปัญหาอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหากต้องขับขี่ในระยะทางไกล

ทางด้านนายสุรสิทธิ์ ศิลปะงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมทั้งรถและคนขับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหยุดยาวที่มีปริมาณการเดินทางจำนวนมาก นับเป็นอีกกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการให้บริการอยู่ตลอดเวลาโดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยที่มูลนิธิเมาไม่ขับกับมิชลินได้ร่วมรณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

เกี่ยวกับมิชลิน

มิชลิน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางรถยนต์ มุ่งมั่นส่งเสริมการสัญจรของลูกค้าอย่างยั่งยืน ออกแบบและ
จัดจำหน่ายยางที่เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด ตลอดจนให้บริการและโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งรวมถึงการให้บริการทางดิจิตอล การจัดทำคู่มือและแผนที่สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ตลอดจนการพัฒนาวัสดุทางเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการสัญจร  กลุ่มมิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่
เมืองแกลร์มงแฟร็อง ประเทศฝรั่งเศส และมีสำนักงานสาขาอยู่ในกว่า 170 ประเทศ โดยมีพนักงาน 111,700 คนทั่วโลก และมีโรงงานผลิต 68 แห่งใน 17 ประเทศ ซึ่งผลิตยางรวมกันได้สูงถึง 187 ล้านเส้นในปี 2559