มอบเงินสมทบทุน “ศิริราชมูลนิธิ”

Banner_970x250

ซูซูกิ” ร่วมกับ “กลุ่มผู้ประกอบการ SUZUKI CARRY Food Truck”มอบเงินสมทบทุน “ศิริราชมูลนิธิ” จำนวน 1 แสนบาทร่วมสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

Banner_970x250

กรุงเทพมหานคร.- บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณเพ็ญพิมล แสงทองสุขศรี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และกลุ่มผู้ประกอบการ Suzuki Carry Food Truck นำเงินรายได้จากการจำหน่ายอาหารและ เครื่องดื่ม ในกิจกรรม Suzuki Carry Food Truck Carnival ที่จัดขึ้นภายในงาน Big Motor Sale 2017 พร้อมกันนี้ซูซูกิยังได้สมทบทุนร่วมกันเป็นตัวแทนในการมอบเงินจำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้แก่ “ศิริราชมูลนิธิ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์ กรรมการและรองผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อนำไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” ณ โรงพยาบาลศิริราช ทั้งนี้  “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การแพทย์แห่งใหม่และเพื่อให้โรงพยาบาลศิริราชมีอาคารศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจร รวมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพด้านการบริการผู้ป่วย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า ตัวอาคารมีความสูง 25 ชั้น มีจำนวนห้องและเตียงผู้ป่วย 355 เตียง รวมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพด้านการบริการผู้ป่วย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า  สามารถรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกประมาณ 500,000 รายต่อปี และผู้ป่วยในประมาณ 20,000 รายต่อปี