Home CSR ฟอร์ดชวนนักศึกษาอาชีวชิงทุน Go Further Innovator Scholarship 2016

ฟอร์ดชวนนักศึกษาอาชีวชิงทุน Go Further Innovator Scholarship 2016

ฟอร์ดเชิญชวนนักศึกษาอาชีวศึกษาส่งผลงานรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน

ชิงทุนการศึกษาในโครงการ Go Further Innovator Scholarship 2016

กรุงเทพฯ, 15 ส.ค. 2559 – ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship 2016 เชิญชวนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรม “สิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 670,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครส่งผลงานเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 15  ส.ค. ถึง 30 ก.ย. 2559

Go Further Scholarship_Road Safety

โครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship 2016 ของฟอร์ดเป็นเวทีการแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 2 หลังจากได้เปิดโครงการครั้งแรกในปี 2558 ในปีนี้โครงการพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้แสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์สุดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนร่วมกันของผู้ขับขี่ยานพาหนะ

สำหรับโครงการในปีนี้ มีกติกาตามรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั้งระดับ ปวช. หรือ ปวส. ทั่วประเทศ
  2. ส่งผลงานรูปแบบของทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน (ไม่รวมอาจารย์ที่ปรึกษา)
  3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดูแลและลงนามรับรองยืนยันสิทธิ์
  4. ผู้ส่งผลงานต้องดาวน์โหลดใบสมัคร Go Further Innovator Scholarship 2016 ผ่าน Facebook ฟอร์ด ประเทศไทย เว็บไซต์ www.ford.co.th/about/newsroom, www.tvburabha.com หรือ www.pda.or.th พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน
  5. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารโครงงานสิ่งประดิษฐ์ (ที่ได้รับการตรวจสอบและการลงนามรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมแล้ว) และสำเนาบัตรนักศึกษาของผู้สมัครทุกคน มาทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เลขที่ 246/8  ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วงเล็บมุมซอง (Go Further Innovator Scholarship 2016)
  6. พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลสำรองมาที่ event@tvburabha.com

 

โครงการ Go Further Innovator Scholarship 2016 เปิดรับเอกสารโครงงานตั้งแต่วันที่ 15  ส.ค.จนถึง 30 ก.ย. 2559 โดยคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาเอกสารและคณะกรรมการจะประกาศผลผู้เข้ารอบจำนวน 20 ทีมวันที่ 15 ต.ค. 2559 ทาง www.ford.co.th/about/newsroom, www.tvburabha.com  และ www.pda.or.th และ Facebook: ฟอร์ด ประเทศไทย Facebook: บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด Facebook: สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน – PDA ทีมที่ได้รับการคัดเลือกต้องติดต่อกลับผู้ประสานงานโครงการฯ* เพื่อยืนยันสิทธิ์และยืนยันการ่วมส่งผลงานสิงประดิษฐ์ภายในระยะเวลา 3 วัน

วันนำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษาจะจัดขึ้นวันที่ 19 พ.ย. 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. พร้อมเข้าร่วมอบรมโครงการ Ford Driving Skills for Life ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ณ สโมสรราชพฤกษ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

*ผู้ประสานงานโครงการฯ นางสาวสุดาพร ไชยสาร (หล่าน) โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 616 มือถือ 089-891-8610 โทรสาร 0-2158-6141 อีเมล์ event@tvburabha.com

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Go Further Innovator Scholarship 2016 ของฟอร์ด  ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย. นี้

 

Previous article“บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์” ลงซ้อม ก่อนดวลสนาม 2 สุดสัปดาห์นี้
Next articleเวสป้า ส่งสีใหม่ทำตลาด