ปอร์เช่มอบทุนช่วยเหลือคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

Banner_970x250

เอเอเอสฯ ยกทัพผู้บริหาร เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบทุนทรัพย์ช่วยเหลือ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน นครนายก

Banner_970x250

AAS 3

นายวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ และ นายวุฒิศักดิ์ อินทรภูวิศักดิ์ ประธานและรองประธานบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท เอเอเอสฯ เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพร้อมมอบทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครนายก พร้อมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้พิการตาบอดซ้ำซ้อน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน นครนายก โดยมีนายสมพงษ์ พรไตร หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน เป็นผู้ให้การต้อนรับ

AAS 1

AAS 2

เอเอเอสฯ มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เสมอ และยังคงมุ่งมั่นดำเนินการกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทย พร้อมการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม เพื่อก้าวเดินไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

[fblike]