Home CSR บีเอ็มดับเบิลยู สานต่อโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์

บีเอ็มดับเบิลยู สานต่อโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย สานต่อโครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ ด้วยการมอบเครื่องกรองน้ำให้แก่ 200 ครอบครัวCare4Water-Khon-Kean8.8.16

  • โครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ ได้ส่งมอบโซลูชั่นเพื่อให้ชุมชนได้เข้าถึงน้ำสะอาดจำนวน 600,000,000 ลิตร ซึ่งเทียบเท่าขนาดของสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน จำนวน 240 แห่ง
  • บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ได้ให้ความรู้เรื่องน้ำสะอาดแก่ชุมชนในขอนแก่น และกำแพงเพชร
  • บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ดำเนินนโยบายบรรษัทบริบาลเพื่อสังคมและให้ความร่วมมือกับโครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์IMG_70528.8.16นายกอดิอาโนร่วมกับพนักงาน 25 คน จาก บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย และ บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย ซึ่งต่างก็เป็นอาสาสมัคร เดินทางไปขอนแก่น และกำแพงเพชร เพื่อฝึกสอนชาวบ้าน ให้ได้ทราบถึงประโยชน์ของแหล่งผลิตน้ำสะอาด

    บีเอ็มดับเบิลยูฯ ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ และทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ เพื่อมอบเครื่องกรองน้ำ พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ และอันตรายที่เกิดจากการดื่มน้ำไม่สะอาดทั่วประเทศไทย ซึ่งเครื่องกรองน้ำ 1 ชุด สามารถกรองน้ำให้สะอาดได้ถึง 3 ล้านลิตร เพียงพอสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน จะใช้ได้ไปจนตลอดชีวิตCare4Water28.8.16นายเจฟฟรี่ย์ กอดิอาโน่ ประธานกรรมการบริหาร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย กล่าวว่า “หลังจากที่บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการนี้ในประเทศไทย ทำให้บริษัทฯ ได้เห็นถึงประโยชน์มากมายของโครงการฯ จึงเริ่มทำการสำรวจความต้องการเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดจากพนักงานในบริษัทฯ ในพื้นที่ๆขาดแคลน รวมไปถึงภูมิลำเนาของพนักงานในบริษัทฯ และข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังรณรงค์ให้คนไทยใส่ใจเรื่องคุณภาพน้ำดื่มเพราะมีคนไทยมากกว่า 1 ล้านคนที่มีปัญหาสุขภาพจากการดื่มน้ำไม่สะอาด”IMG_70628.8.16บีเอ็มดับเบิลยูฯ ได้สานต่อโครงการฯ โดยการจัดการฝึกอบรมวิธีการประกอบเครื่องกรองน้ำ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาสาสมัครซึ่งเป็นพนักงานของโรงงานฯ 20 คน พร้อมทั้งสำรวจแหล่งชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของพนักงานทั่วประเทศ แหล่งที่อยู่อาศัยของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม และได้มอบเครื่องกรองน้ำจากโครงการฯ 100 ชุดแก่พนักงานที่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาด 100 ชุด สำหรับหมู่บ้านโนนกระยอม ขอนแก่น และอีก 100 ชุด สำหรับหมู่บ้านวังไม้แดง กำแพงเพชร ซึ่งทั้งสองจังหวัดนี้เป็นบ้านเกิดของพนักงานของเรา

    IMG_114558.8.16นายกอดิอาโนเสริมว่า “ผมรู้สึกมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ และมีความสุขที่ได้มาอยู่ที่ขอนแก่นแห่งนี้ รวมทั้งมีความสุขที่ได้มาทำงานเพื่อ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ในประเทศไทย โครงการนี้ไม่ได้เพียงช่วยเหลือให้คนไทยได้มีแหล่งน้ำที่สะอาดให้อุปโภคบริโภค แต่ยังทำให้พนักงานของบีเอ็มดับเบิลยู ได้มีโอกาสกลับไปตอบแทนบุญคุณแก่บ้านเกิด ได้กลับไปช่วยพัฒนาให้ชุมชนของตนเองได้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ทั้งนี้เครื่องกรองน้ำ 1 ชุด จะสามารถกรองน้ำใสะอาดได้มากกว่า 3 ล้านลิตร หรือเพียงพอสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน ใช้ได้ไปจนตลอดชีวิต” นายกอดิอาโนกล่าวทิ้งท้าย [fblike]

Previous articleซูบารุ ส่ง XV CROSSTREK ลิมิเต็ดอิดิชั่นลงตลาดไทย
Next articleฟอร์ด เปิดตัว เรนเจอร์ FX4