Home Behind the Wheel โยชิโมโตนั่งรองประธานนิสสัน

โยชิโมโตนั่งรองประธานนิสสัน

นิสสัน ประกาศแต่งตั้ง นายฮิโรยูกิ โยชิโมโต ขึ้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยก่อนหน้านี้ นายโยชิโมโต ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเทคโนโลยีข้อมูลยานยนต์ และฝ่ายทรัพยากรและวางแผนกระบวนการ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด

นายโยชิโมโต เข้าร่วมงานกับนิสสันนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 และหลังจากเข้ารับตำแหน่งใหม่ จะกำกับดูแลการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในหลากหลายด้านสำหรับนิสสันในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยประจำอยู่ในประเทศไทย และรับผิดชอบการบริหารงาน ด้านโมโนซูกูริ* รัฐกิจสัมพันธ์ บริการหลังการขายและความพึงพอใจของลูกค้า ระบบสารสนเทศ การเงินและบัญชี รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป

“ผมรู้สึกยินดีที่คุณโยชิโมโตจะเข้ามาร่วมงาน ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อประสิทธิผลที่เป็นเลิศและความสำเร็จที่ผ่านมาในหลากหลายประเทศ ประกอบกับความเชี่ยวชาญและทักษะความเป็นผู้นำของคุณโยชิโมโต ผมเชื่อมั่นว่าจะช่วยเติมเต็มให้ทีมของเราแข็งแกร่งขึ้น และก้าวสู่เป้าหมายได้ตามที่วางแผนไว้” นายทาคายูกิ คิมูระ รองประธาน ประจำภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนีย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด กล่าว

ทั้งนี้ นายโยชิโมโต ได้เริ่มงานในอุตสาหกรรมยานยนต์นับตั้งแต่ปี 2534 และเคยดำรงตำแหน่งระดับบริหารในหลากหลายด้าน ทั้งโครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างนวัตกรรมเชิงกระบวนการ

*โมโนซูกูริ (Monozukuri) เป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่เกิดจากการประสมคำว่า “โมโน” (Mono) ซึ่งแปลว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ กับคำว่า “ซูกูริ” (Zukuri) ซึ่งแปลว่ากระบวนการผลิต การสร้างสรรค์ เมื่อรวมกันจึงมีความหมายว่า การผลิตสินค้า โดยสะท้อนถึงความประณีตของกระบวนการผลิต ให้คุณค่ากับความเป็นเลิศ ทักษะความชำนาญ และความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งเป็นค่านิยมที่นิสสันยึดถือเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ วิศวกรรม และกระบวนการผลิต

ที่มา:นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)-

Previous article7 พ.ย. มาสด้าพร้อมเปิดจอง CX-5
Next articleราคาเปิดรุ่นย่อยเทียน่า 2013(official)