นิปปอนเพนต์ร่วมยินดี นายกชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99แสดงความยินดี

นายรุ่งโรจน์ เจริญอิทธิวงศ์ ผู้จัดการแผนกขาย บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ (คนที่ จากขวา) ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายวรศักดิ์ แสงตะวัน (คนที่ จากซ้าย) ในโอกาสได้รับตำแหน่งเป็น นายกชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 พร้อมจัดกิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์แก่สมาชิกของชมรมฯ  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เมื่อเร็วๆ นี้