Home data &Analytics ตลาดรถก.ย.ยอดทรุด28.4%

ตลาดรถก.ย.ยอดทรุด28.4%

รายงานสถิติการขายรถยนต์เดือนกันยายน 2556 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 94,945 คัน ลดลง 28.4% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 47,304 คัน ลดลง 30.7% รถเพื่อการพาณิชย์ 47,641 คัน ลดลง 26.0% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 39,891 คัน ลดลง 29.1%

ตลาดรถยนต์เดือนกันยายนมีปริมาณการขาย 94,945 คัน ลดลง 28.4% โดยเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 47,304 คัน ลดลง 30.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 47,641 คัน ลดลง 26.0% รวมถึงรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 39,891 คัน ลดลง 29.1% สำหรับการลดลงของตลาดรถยนต์ในเดือนนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการชะลอส่งมอบรถยนต์ในหลายพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ประกอบกับการชะลอการตัดสินใจของลูกค้าที่รอการเปิดตัวของรถยนต์รุ่นสำคัญจากหลายค่ายในเดือนตุลาคม
ตลาดรถยนต์สะสม 9 เดือน มีปริมาณการขาย 1,034,287 คัน เพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขายสะสมที่ 497,852 คัน เพิ่มขึ้น 10.3%
ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขายสะสมที่ 536,435 คัน ลดลง 2.3% อัตราการเติบโตของยอดขายสะสมยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการปรับตัวเข้าสู่ภาวะการขายในระดับปกติ อย่างไรก็ดีการเปิดตัวของรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นในช่วงไตรมาสสุดท้ายจะมีส่วนทำให้ตลาดรถยนต์โดยรวมไม่ลดลงมากนัก
ตลาดรถยนต์ในเดือน ตุลาคม แนวโน้มทรงตัว แม้ว่าดัชนีการขายตามฤดูกาลจะชี้ว่าไตรมาสสุดท้ายจะมียอดขายสูงสุดและเดือนตุลาคมจะมียอดขายเป็นอันดับสองของไตรมาส ประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายและการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ๆในเดือนนี้จะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์ แต่สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดอาจส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์โดยรวม

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เดือนกันยายน 2556

ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 94,945 คัน ลดลง 28.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 31,186 คันลดลง 33.0% ส่วนแบ่งตลาด 32.8%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 13,679 คันลดลง 29.7% ส่วนแบ่งตลาด 14.4%
อันดับที่ 3 อีซูซุ 11,923 คันลดลง 30.1% ส่วนแบ่งตลาด 12.6%

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 47,304 คัน ลดลง 30.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 13,725 คันลดลง 32.7% ส่วนแบ่งตลาด 29.0%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 12,678 คันลดลง 31.9% ส่วนแบ่งตลาด 26.8%
อันดับที่ 3 นิสสัน 6,612 คันลดลง 36.3%ส่วนแบ่งตลาด 14.0%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 39,891 คัน ลดลง 29.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 15,923 คันลดลง 34.3% ส่วนแบ่งตลาด 39.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,307 คันลดลง 34.5% ส่วนแบ่งตลาด 25.8%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 4,067 คันลดลง 37.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.2%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 3,823 คัน
โตโยต้า 2,017 คัน – มิตซูบิชิ 1,343 คัน – เชฟโรเลต 387 คัน – ฟอร์ด 42 คัน – อีซูซุ 34 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 36,068 คัน ลดลง 27.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 13,906 คันลดลง 33.9% ส่วนแบ่งตลาด 38.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,273 คันลดลง 33.3% ส่วนแบ่งตลาด 28.5%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,724 คันลดลง 37.5% ส่วนแบ่งตลาด 7.6%

5.)ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 47,641 คัน ลดลง 26.0%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 17,461 คันลดลง 33.3% ส่วนแบ่งตลาด 36.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,923 คันลดลง 30.1% ส่วนแบ่งตลาด 25.0%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 4,067 คันลดลง 37.9% ส่วนแบ่งตลาด 8.5%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กันยายน 2556

1) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 1,034,287 คัน เพิ่มขึ้น 3.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 333,899 คันลดลง 12.3%ส่วนแบ่งตลาด 32.3%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 176,938 คันเพิ่มขึ้น 66.2%ส่วนแบ่งตลาด 17.1%
อันดับที่ 3 อีซูซุ 161,336 คันเพิ่มขึ้น 7.6% ส่วนแบ่งตลาด 15.6%

2) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 497,852 คัน เพิ่มขึ้น 10.3%
อันดับที่ 1 ฮอนด้า 159,568 คันเพิ่มขึ้น 54.1% ส่วนแบ่งตลาด 32.1%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 140,780 คันลดลง 15.8% ส่วนแบ่งตลาด 28.3%
อันดับที่ 3 นิสสัน 60,430 คันลดลง 8.1% ส่วนแบ่งตลาด 12.1%

3) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 448,074 คัน ลดลง 6.8%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 178,469 คันลดลง 9.4% ส่วนแบ่งตลาด 39.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 142,511 คันเพิ่มขึ้น 3.7% ส่วนแบ่งตลาด 31.8%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 44,358 คันลดลง 31.7% ส่วนแบ่งตลาด 9.9%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 42,340 คัน
โตโยต้า 22,562 คัน – มิตซูบิชิ 12,705 คัน – เชฟโรเลต 5,339 คัน – อีซูซุ 1,350 คัน – ฟอร์ด 384 คัน

4) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 405,734 คัน ลดลง 5.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 155,907 คันลดลง 9.1%ส่วนแบ่งตลาด 38.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 141,161 คันเพิ่มขึ้น 5.1% ส่วนแบ่งตลาด 34.8%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 31,653 คันลดลง 28.9% ส่วนแบ่งตลาด 7.8%

5) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 536,435 คัน ลดลง 2.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 193,119 คันลดลง 9.5% ส่วนแบ่งตลาด 36.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ161,336 คันเพิ่มขึ้น 7.6% ส่วนแบ่งตลาด 30.1%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 44,358 คันลดลง 31.7% ส่วนแบ่งตลาด 8.3%

Previous articleราคาเปิดรุ่นย่อยเทียน่า 2013(official)
Next articleนิสสัน เปิดตัว นิสสัน เทียน่า ใหม่