เคียวอิจิ ทานาดะ (ซ้าย) นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการคนใหม่(กลาง) มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และ กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่(ขวา)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดงานส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

Banner_970x250

 

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.60 ที่ผ่านมา ณ  ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 แอทธินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

เคียวอิจิ ทานาดะ (ซ้าย) นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการคนใหม่(กลาง) มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และ กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่(ขวา)

บริษัท บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ตัดงานส่งมอบตำแหน่งของประธานโตโยต้า โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี   พร้อมด้วย นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายทัตสึโร่ ทาคามิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (TDEM) และนายเคียวอิจิ ทานาดะ เจ้าหน้าที่บริหาร โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ซึ่งหมดวาระ ในวันที่ 31 มี.ค.60 ที่ผ่านมา  นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการคนใหม่ และ นายมิจิโนบุ   ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และ กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ปัจจุบันอายุ 56 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโกเบ และเริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์       คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2526 ระหว่างการทำงาน มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ ยังได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน รวมถึง เคยได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงานที่ประเทศไทยในฐานะ “ผู้ประสานงานกรรมการผู้จัดการใหญ่” รับผิดชอบดูแลทางด้านการตลาดที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2551

และล่าสุด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหาร” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น รวมถึงดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2560

ภายใต้ประสบการณ์กว่า 30 ปี ทางด้านธุรกิจต่างประเทศ รวมถึงประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่เคยดูแลทางด้านการตลาดในประเทศไทย ผนวกกับการบริหารงานในระดับสากล จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ผลักดันให้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เจริญรุดหน้า พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำที่เติบโตเคียงคู่สังคมไทย

ด้านนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ปัจจุบันอายุ 69 ปี จบการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อปี พ.ศ.2514 ในตำแหน่งวิศวกร แผนกควบคุมคุณภาพ และด้วยความรู้ความสามารถประกอบกับประสบการณ์ทางด้านบริหาร จึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ นับตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลสายงานการตลาด รองประธานกรรมการ (Vice Chairman) จนล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2560 เป็นต้นมา

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติ  มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ

“กรรมการผู้จัดการใหญ่” คนใหม่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ชื่อ                                มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ

วันเกิด                           10 กุมภาพันธ์  (อายุ 56 ปี)

การศึกษา                       2522 – 2526       ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ

ประเทศญี่ปุ่น

2534 – 2536       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวอชิงตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน :

เมษายน 2560                             “เจ้าหน้าที่บริหาร” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

                                                        “กรรมการผู้จัดการใหญ่” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด      

2559  – มีนาคม 2560                “ผู้อำนวยการ” TMAP-Japan  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

2553 – 2559                                “กรรมการผู้จัดการใหญ่” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชั่น

2552                                              “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส” สายงานการขายและการวางแผน

                                                        บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค ประเทศสิงคโปร์

2549 – 2551                                “ผู้ประสานงานกรรมการผู้จัดการใหญ่” สายงานการตลาด

  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด   

2544 – 2548                                “ผู้อำนวยการ” ส่วนงานโครงการเอเชีย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

2540 – 2543                                “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส” สายงานบัญชี

                                                        บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชั่น

2537 – 2539                                “ผู้ช่วยผู้จัดการ” ฝ่ายบัญชี

                                                        บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น                                                                                      

2534 – 2536                                หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา

2526                                              เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งอื่นๆ :

2559  – ปัจจุบัน                          “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส” 

                                                        บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค ประเทศสิงคโปร์

 

ประวัติ  นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ

“ประธานคณะกรรมการ” คนใหม่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ชื่อ                                                นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ

การศึกษา                                   2509 – 2513 ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การทำงาน ภายในบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด :

2514                                            เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

2519-2520                วิศวกรอาวุโส” แผนกควบคุมคุณภาพ  แผนกเทคนิคและวางแผน

2521                                            “รองผู้จัดการ” แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกเทคนิคและวางแผน

2522-2524          “ผู้จัดการ” แผนกวิศวกรรมการผลิตและแผนกควบคุณภาพ

2525-2528          “รองผู้จัดการ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ                         

2529-2531          “ผู้จัดการ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุณภาพ                         

2532-2534          “กรรมการสมทบ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ          

2535-2538          “กรรมการ” ฝ่ายวิศวกรรมและวิจัย ฝ่ายประกันคุณภาพและ                  

สำนักงานประธานด้านงานประสานงานราชการ                 

2539-2540          “กรรมการจัดการอาวุโส” ฝ่ายวิศวกรรมและวิจัย, ฝ่ายประกันคุณภาพ              

และฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม                                          

2541-2543          “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่” ฝ่ายสายงานการตลาด                              

2544-ปัจจุบัน        “รองประธานกรรมการ”                                                                               

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน:

2546-ปัจจุบัน                           ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

2546-ปัจจุบัน                           นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย         

2551-ปัจจุบัน                           ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย   

2553-ปัจจุบัน                           ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะ

2557-ปัจจุบัน                           ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย

2558-ปัจจุบัน                           นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย                                     

2554-ปัจจุบัน                           กรรมการคณะกรรมการกำกับการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย