กรุงศรีออโต้รับรางวัล Superbrands 5 ปีซ้อน

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ  เข้ารับรางวัล Superbrands 2016 ที่ซุปเปอร์แบรนด์ (Thailand Superbrands Council)  มอบให้กับแบรนด์ที่มีความเป็นเลิศในการสร้างแบรนด์ 

            นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า กรุงศรี ออโต้ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เพราะเราตระหนักดีว่าความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลง และมีความต้องการใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เราจึงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายครอบคลุมทุกเซกเมนต์ได้อย่างแท้จริง การได้รับรางวัล Superbrands เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับทีมงานกรุงศรี ออโต้ทุกคน และเราจะมุ่งมั่นยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าในทุกจุดบริการ เพื่อรักษาความเป็นแบรนด์ผู้ให้บริการสินเชื่อยานยนต์อันดับหนึ่งในใจลูกค้าตลอดไป    

                        รางวัล Superbrands ถือเป็นรางวัลคุณภาพมาตรฐานระดับโลกที่มอบให้กับบริษัทที่มีความเป็นเลิศในการสร้างแบรนด์ โดยผ่านการคัดกรองอย่างเข้มข้นจากการสำรวจและวิจัยผู้บริโภคทั่วประเทศร่วม 15,000 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การโฆษณา และประชาสัมพันธ์อีกกว่า 3,500 คน และมีคณะกรรมการอิสระของซุปเปอร์ แบรนด์ (Superbrands Council) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในประเทศจากหลายภาคส่วน อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ และโฆษณา และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทชั้นนำ ร่วมทำการตัดสินขั้นสุดท้าย โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแบรนด์ที่ได้รับรางวัล 3 หลักเกณฑ์ คือ คุณภาพของแบรนด์ (Brand Quality) เอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Personality) และความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Brand Affinity) ทั้งนี้ จากการการดำเนินการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน Superbrands ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นองค์กรอิสระเพียงหน่วยงานเดียวในโลกที่มีมาตรฐานสูงสุดในด้านการวัดและประเมินความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์